เล่นสล็อตได้เงินไว้ๆ_โหลดเกมยิงปลาฟรี_วิดีโอสล็อตออนไลน์ https://www.google.com//352/topics/part-time-work en Liberal youth job creation? will lead to unfair working conditions https://www.google.com//352/liberal-youth-job-creation-will-lead-unfair <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Liberal party¡¯s promise to promote and <a href="/352/psac-members-fight-protect-canadas-parks-and-water-ways">protect Canada¡¯s national parks</a> falls short of what is needed particularly because it encompasses a proposal to create 5,000 youth jobs at the expense of secure and stable employment at Parks Canada.</p> <p>The Liberals have indicated that they will address staff shortages by <a href="https://www.liberal.ca/realchange/real-change-creating-jobs-and-opportunity-for-young-canadians/">hiring young workers</a> as guides, interpreters and in other positions at Parks Canada instead of creating regular employment opportunities.</p> <p>¡°We are concerned that this approach will lead to unfair working conditions for younger workers, and it does not constitute real and meaningful reinvestment in our national parks,¡± said Doug Marshall, president of the Union of National Employees, a component of the Public Service Alliance of Canada.</p> <p>Students who are employed by Parks Canada are paid separate and inferior wages under the Federal Student Work Experience Program. In the name of gaining work experience they are paid less than the workers they replace yet they perform the same work as regular employees.</p> <p>Job creation is not about trading one type of job for another. Good jobs for young workers should not be created at the expense of workers already employed.</p> <p>PSAC calls on the Liberal Party to create good jobs for young workers that are stable, paid a fair rate and provide career opportunities but not at the expense of the current workforce at Parks Canada.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/job-security">Job security</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/part-time-work">Part time work</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/wages">Wages</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Fri, 02 Oct 2015 15:04:50 +0000 calugaj 4148 at/352