เว็บเล่นสล็อตผ่านมือถือ_วิดีโอสล็อตออนไลน์_การพนันฟุตบอล https://www.google.com//352/topics/fisheries-and-oceans-canada en L¡¯AFPC applaudit la r¨¦ouverture des services de la Garde c?ti¨¨re ¨¤ Kitsilano et St. John¡¯s https://www.google.com//352/node/4279 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le vendredi 13 novembre 2015, le premier ministre Trudeau a mandat¨¦ le nouveau ministre de P¨ºches et Oc¨¦ans Canada, M. ?Hunter?Tootoo, de proc¨¦der ¨¤ la r¨¦ouverture de la station de la Garde c?ti¨¨re de Kitsilano, en Colombie-Britannique, et du centre secondaire de sauvetage maritime de St. John¡¯s, Terre-Neuve.</p> <p>? C¡¯est une grande victoire pour tous ceux et celles qui se sont oppos¨¦s ¨¤ la fermeture de ces services sous le r¨¦gime du pr¨¦c¨¦dent gouvernement conservateur, d¨¦clare Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). Nous avons espoir que le ministre Tootoo agira rapidement pour pr¨¦server la s¨¦curit¨¦ maritime, portuaire et environnementale de ces r¨¦gions. ?</p> <p>Rappelons qu¡¯un d¨¦versement <a href="http://syndicatafpc.ca/federal-doit-rouvrir-station-garde-cotiere" target="_blank">de combustible toxique</a> survenu dans le port de Vancouver en avril 2015 a mis en ¨¦vidence les dangers que repr¨¦sente la fermeture de la station de Kitsilano.</p> <p>??Si la station de Kitsilano avait ¨¦t¨¦ ouverte, affirme Bob Jackson, vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif r¨¦gional de l¡¯AFPC, on aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement. ?</p> <p>? Les membres de l¡¯AFPC et de la soci¨¦t¨¦ civile ont travaill¨¦ d¡¯arrache-pied pour se faire entendre et d¨¦noncer les dangers croissants qu¡¯entra?nent de telles fermetures. Je me r¨¦jouis de voir que le gouvernement a enfin ¨¦cout¨¦ les Canadiennes et les Canadiens, soutient Christine Collins, pr¨¦sidente nationale de l¡¯Union canadienne des employ¨¦s des transports. ?</p> <p>? Cette d¨¦cision gouvernementale d¨¦montre ¨¤ quel point nos <a href="http://syndicatafpc.ca/votez-stopper-lhemorragie-0" target="_blank">campagnes</a> politiques peuvent ¨ºtre efficaces, particuli¨¨rement lorsqu¡¯elles sont fortement ?appuy¨¦es par la population, de conclure Robyn Benson. Nous avons refus¨¦ de baisser les bras et finalement les Canadiennes et Canadiens pourront de nouveau avoir acc¨¨s ¨¤ ces services essentiels. ?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/coastguard_cropped_0.jpg" width="960" height="503" alt="Garde c?ti¨¨re canadienne" title="Garde c?ti¨¨re canadienne" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 17 Nov 2015 18:51:20 +0000 choquej 4279 at/352 PSAC welcomes re-opening of Kitsilano Coast Guard station and Maritime Rescue Sub-Centre https://www.google.com//352/psac-welcomes-re-opening-kitsilano-coast-guard <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The new minister of Fisheries and Oceans, Minister Hunter Tootoo, was mandated by Prime Minister Justin Trudeau in a letter released Friday to re-open the Kitsilano Coast Guard station and the Maritime Rescue Sub-Centre in St. John¡¯s.</p> <p>¡°This is a major victory for all who have been campaigning against the closures by the previous Conservative government,¡± said PSAC National President Robyn Benson. "We are optimistic that Minister Tootoo will act swiftly for the sake of water, harbor and environmental safety.¡±</p> <p>A disastrous toxic <a href="/352/federal-government-should-re-open-kitsilano-coast">fuel spill</a> back in April 2015 at the Vancouver harbor exposed the impact the closure of the Kitsilano station had.</p> <p>"The response to this emergency would have been much faster had the station been operational,¡± said Bob Jackson, Regional Executive Vice President of the PSAC.</p> <p>"Our members and the public at large have worked diligently to make their voices heard about the increased dangers from these closures. I am thrilled? this government has listened to Canadians," added Christine Collins, National President of the Union of Canadian Transportation Employees.</p> <p>"It just goes to show that political <a href="/352/vote-stop-cuts-0">campaigns</a> can work, especially when you build strong community support,¡± concluded Benson.? ¡°We refused to give up and now Canadians will get back these vital maritime services.¡±</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/coastguard_cropped_0.jpg" width="960" height="503" alt="Canadian Coast Guard ship" title="Canadian Coast Guard ship" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 17 Nov 2015 18:46:25 +0000 choquej 4278 at/352 Fermeture du poste de la Garde c?ti¨¨re ¨¤ Kitsilano https://www.google.com//352/node/2101 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Des propri¨¦taires de bateaux de p¨ºche, de remorqueurs et d¡¯embarcations de plaisance de la Colombie-Britannique protestent contre la d¨¦cision du gouvernement de fermer la station de la Garde c?ti¨¨re canadienne de Kitsilano, ¨¤ Vancouver. En raison de cette fermeture, les appels ¨¤ l¡¯aide provenant du port de Vancouver seront maintenant dirig¨¦s vers la station Sea Island ¨¤ Richmond, ¨¤ 17 milles nautiques et 35 minutes de l¨¤. Dans un rapport r¨¦dig¨¦ en juillet 2012, les coordonnateurs maritimes du Centre interarm¨¦es de coordination des op¨¦rations de sauvetage de Victoria ont dit que cette fermeture mettra des vies en danger.</p> <ul><li><strong>Voir</strong> <em><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/09/18/009-garde-cotiere-kitsilano.shtml">Vancouver se bat pour conserver la base de la garde c?ti¨¨re de Kitsilano</a></em></li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/british-columbia">British Columbia</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Wednesday, June 10, 2015 - 11:45am</span></div> </div> </div> Thu, 06 Feb 2014 16:48:16 +0000 clawson 2101 at/352 Kitsilano Coast Guard Station closed https://www.google.com//352/kitsilano-coast-guard-station-closed <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>BC¡¯s fishing, tug boat and pleasure boat community are protesting the government¡¯s decision to shut down the Kitsilano Coast Guard Station in Vancouver, meaning calls for help from Vancouver harbour now go to the Sea Island Station in Richmond, 17 nautical miles and 35 minutes away. A July 2012 report by the Maritime Coordinators of the Joint Rescue Coordination Center in Victoria says the closure will put lives at risk.</p> <ul><li><strong>See: </strong><em><a href="http://jsca.bc.ca/2012/09/13/kitsilano-coast-guard-station-update-ccg-rescue-coordination-centre-strongly-objects-to-closure/">Kitsilano Coast Guard Station Update CCG Rescue Coordination Centre Strongly Objects to Closure</a></em></li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/british-columbia">British Columbia</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Wednesday, June 10, 2015 - 11:45am</span></div> </div> </div> Thu, 06 Feb 2014 16:46:53 +0000 clawson 2100 at/352