กลุ่ม ไลน์ w88 _เกมสล็อตอันดับ1บนมือถือ_เล่น เกมส์ ได้ เงิน จริง ฟรี https://www.google.com//352/topics/national-defence-and-canadian-forces en Le syndicat met Trudeau en garde contre la privatisation de l¡¯entretien du mat¨¦riel de d¨¦fense https://www.google.com//352/node/5985 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada et un de ses ¨¦l¨¦ments, l¡¯Union des employ¨¦s de la D¨¦fense nationale (AFPC-UEDN), ont <strong><a href="https://syndicatafpc.ca/lettre-justin-trudeau-concernant-politique-defense">¨¦crit au premier ministre Trudeau</a></strong> pour lui demander de ne pas confier au priv¨¦ l¡¯entretien des nouveaux navires qui seront construits ¨¤ coup de milliards de dollars en vertu de la nouvelle Politique de d¨¦fense du Canada.</p> <p>L¡¯AFPC-UEDN est vivement pr¨¦occup¨¦e par l¡¯¨¦largissement du champ d¡¯intervention de l¡¯industrie pr¨¦vu dans le document <a href="http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf"><strong><em>Protection, S¨¦curit¨¦, Engagement?: Politique de d¨¦fense du Canada</em></strong>.</a></p> <p>??Le programme de construction navale confie une part importante du renseignement et des op¨¦rations militaires ¨¤ des int¨¦r¨ºts priv¨¦s, affirme John McLennan, pr¨¦sident de l¡¯UEDN. C¡¯est une atteinte ¨¤ la s¨¦curit¨¦ nationale et l¡¯indication qu¡¯une part de plus en plus importante de l¡¯appareil de s¨¦curit¨¦ du Canada pourrait ¨ºtre vendue au plus offrant. Il n¡¯y a qu¡¯¨¤ lire la Politique pour s¡¯en convaincre.??</p> <h3><strong>Un document qui sonne l¡¯alarme</strong></h3> <p>Un document d¡¯information du minist¨¨re de la D¨¦fense nationale (MDN) r¨¦v¨¨le que les contrats de soutien en service offriront au secteur priv¨¦ un acc¨¨s sans pr¨¦c¨¦dent aux installations et ¨¤ l¡¯¨¦quipement de soutien du Minist¨¨re et, dans certains cas, permettront m¨ºme ¨¤ l¡¯industrie de surveiller son personnel. Ces contrats comprendront le projet d¡¯acquisition de navires de patrouille extrac?tiers et de l¡¯Arctique et de navires de soutien interarm¨¦es pour la Marine royale canadienne.</p> <p>L¡¯UEDN n¡¯a pas ¨¦t¨¦ consult¨¦e au sujet de la port¨¦e consid¨¦rable de la nouvelle politique, qui confie ¨¤ l¡¯entreprise priv¨¦e l¡¯entretien de la flotte.</p> <p>Vu l¡¯importance qu¡¯accorde la politique ¨¤ la sous-traitance, le syndicat craint que cette tendance s¡¯alourdisse.</p> <h3><strong>Le ministre fait la sourde oreille</strong></h3> <p>Le ministre de la D¨¦fense nationale n¡¯a pas daign¨¦ r¨¦pondre ¨¤ la lettre que nous lui avons envoy¨¦e en f¨¦vrier. Nous avons donc ¨¦crit au premier ministre Trudeau pour lui faire part de nos inqui¨¦tudes.</p> <ul><li><strong><a href="https://syndicatafpc.ca/lettre-justin-trudeau-concernant-politique-defense">Lisez la lettre</a></strong></li> </ul><p>??Aucune ¨¦tude de cas n¡¯a encore prouv¨¦ que la sous-traitance est le meilleur choix. Pourtant, le gouvernement semble vouloir se lancer sur cette voie, affirme Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC. Il est tr¨¨s rare que ce choix s¡¯av¨¨re plus efficace ou moins co?teux. Souvent, c¡¯est le contraire qui se produit, comme l¡¯a amplement prouv¨¦ l¡¯implantation d¨¦sastreuse de Ph¨¦nix. Le gouvernement, qui pr¨¦tendait que le nouveau syst¨¨me lui ferait faire des ¨¦conomies, est encore en train de ramasser les pots cass¨¦s.??</p> <p>L¡¯UEDN, qui compte plus de 18?000 membres partout au pays, est l¡¯un des plus importants ¨¦l¨¦ments de l¡¯AFPC.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/national-defence-and-canadian-forces">National Defence and the Canadian Forces</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 26 Jun 2017 14:28:10 +0000 pilona 5985 at/352 Union raises alarm with Trudeau on plan to put national defence maintenance in private hands https://www.google.com//352/union-raises-alarm-trudeau-plan-put-national <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada (PSAC) and its component, the Union of National Defence Employees (UNDE), have <strong><a href="/352/letter-justin-trudeau-regarding-national-defence">written to Prime Minister Trudeau</a></strong> demanding the government revisit its decision to contract out maintenance and other related services in new multi-billion-dollar shipbuilding plans.</p> <p>PSAC-UNDE have grave concerns about the scope of industry influence in <strong><a href="http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/canada-defence-policy/docs/canada-defence-policy-report.pdf"><em>Strong, Secure, Engaged: Canada¡¯s Defence Policy</em>.</a></strong></p> <p>¡°This shipbuilding plan puts significant military intelligence and operations in the hands of a private company,¡± says John McLennan, UNDE president. ¡°It¡¯s a security risk and a warning sign that more and more of our security apparatus could be sold to the highest bidder. That¡¯s a trend we¡¯re seeing throughout the Defence Policy Review.¡±</p> <h3><strong>DND documents reveal troubling plan</strong></h3> <p>A Department of National Defence (DND) briefing document reveals that these in-service support contracts will include unprecedented access to DND facilities, support equipment, and even supervision of DND employees. The contracts will include maintenance for new acquisitions of the Royal Canadian Navy¡¯s Arctic Offshore Patrol Ships and Join Support Ships.</p> <p>UNDE was not consulted about the sweeping nature of this new agreement, which puts responsibility for core maintenance and upkeep in private hands.</p> <p>The union is concerned this could be repeated with other tendered projects in the future, with increased industry involvement spelled out in new Defence Policy.</p> <h3><strong>Defence Minister unresponsive to union¡¯s concerns</strong></h3> <p>After failing to receive a response from the Minister of National Defence to a letter sent in February, the union has now written Prime Minister Justin Trudeau with our concerns.</p> <ul><li><a href="/352/letter-justin-trudeau-regarding-national-defence"><strong>Read the letter</strong></a></li> </ul><p>?¡°We have yet to see a business case that proves contracting out is better, yet the government has signaled we¡¯re going further down this path,¡± said Robyn Benson, PSAC President. ¡°Contracting out is rarely any more efficient or a cost-saver; in fact it can often mean major problems and costs down the line. Just look at the disaster we¡¯ve seen with Phoenix. That was supposed to save money and instead the federal government is still cleaning up the mess.¡±</p> <p>UNDE is one of the largest components of the Public Service Alliance of Canada, with over 18,000 members across Canada.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/national-defence-and-canadian-forces">National Defence and the Canadian Forces</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 26 Jun 2017 14:25:40 +0000 pilona 5984 at/352