สุดยอดเกมส์สล็อตที่คุณต้องติดใจ_livescoreทีเด็ด _คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน2019 https://www.google.com//352/topics/shared-services-canada en Services partag¨¦s Canada n¡¯aura pas recours ¨¤ la sous-traitance https://www.google.com//352/node/4617 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>La semaine derni¨¨re, un bulletin de nouvelles r¨¦v¨¦lait que Services partag¨¦s Canada (SPC) avait retenu les services d¡¯une soci¨¦t¨¦ de conseil afin d¡¯¨¦valuer la possibilit¨¦ de sous-traiter le travail de nos membres.</p> <h3>SPC nie toute possibilit¨¦ de sous-traitance</h3> <p>D¨¨s l¡¯annonce de cette nouvelle, l¡¯AFPC-SSG a demand¨¦ des explications au minist¨¨re.</p> <p>Lors d¡¯une conf¨¦rence t¨¦l¨¦phonique, Ron Parker, le pr¨¦sident de SPC, a pr¨¦cis¨¦ que le rapport des experts-conseils date de 2014 et qu¡¯il s¡¯agit d¡¯un document de r¨¦f¨¦rence uniquement. Il affirme que nos membres n¡¯ont pas ¨¤ craindre de perdre leur emploi.</p> <p>Il en a profit¨¦ pour souligner que la demande pour des services en technologie de l¡¯information ne cesse de cro?tre. Le travail qu¡¯effectuent nos membres sera essentiel ¨¤ de nombreux secteurs d¡¯activit¨¦ du SPC dans les ann¨¦es ¨¤ venir.?</p> <h3>Am¨¦liorer les communications</h3> <p>L¡¯AFPC-SSG travaille de pr¨¨s avec SPC. Durant les prochains mois, nous mettrons tout en ?uvre pour optimiser notre strat¨¦gie de communication et veiller ¨¤ ce que l¡¯AFPC ait l¡¯occasion de revoir tout message destin¨¦ au public avant qu¡¯il ne soit diffus¨¦.</p> <h3>Nos membres en premier</h3> <p>Grace aux relations que nous avons ¨¦tablies avec l¡¯employeur, nous pouvons repr¨¦senter fi¨¨rement nos membres qui travaillent ¨¤ SPC.</p> <p>Nous surveillons la situation de pr¨¨s afin de nous assurer que l¡¯employeur respecte ses engagements et que nos membres aient acc¨¨s ¨¤ de bons emplois.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/shared-services-canada">Shared Services Canada</a></li></ul></section> Wed, 30 Mar 2016 16:13:25 +0000 choquej 4617 at/352 Shared Services Canada confirms jobs will not be outsourced https://www.google.com//352/shared-services-canada-confirms-jobs-will-not-be <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Last week, a news report suggested that Shared Services Canada hired the services of a consulting firm to explore the possibilities of outsourcing of our member's jobs.</p> <h3>SSC confirms there will be no outsourcing</h3> <p>Immediately following these reports, PSAC/GSU was in touch with department officials to get clarification.</p> <p>Ron Parker, president of Shared Services Canada provided assurances on a conference call that the consulting firm report from 2014 was never meant to be implemented and that our members will not incur any job losses.</p> <p>He also communicated that Shared Services Canada continues to grow and thrive as a provider of information technology. Many of its business lines will require the support of our members over the coming years.</p> <h3>Improving communications</h3> <p>PSAC/GSU is actively engaged with Shared Services Canada and will work over the coming months to improve our current communications strategy and ensure messaging going out to the public is vetted by the PSAC.</p> <h3>Continuing to work on behalf of our members</h3> <p>PSAC continues to proudly represent our members at Shared Services Canada through our engagement with its management team.</p> <p>We will continue to monitor the situation vigilantly and ensure commitments are respected so our members have access to good jobs.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/shared-services-canada">Shared Services Canada</a></li></ul></section> Wed, 30 Mar 2016 16:10:45 +0000 choquej 4616 at/352